UzmanWeb.Net Forum

inc_kayan_ilan rc2 (Okunma sayısı 3211 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

AdmiN

* Ekim 09, 2006, 07:38:39 ÖÖ
benim hosuma gidiyordu ce rc2 ye uyarladim

<%
lintPopular = 5
spThemeTitle = "İlanlarınız"
spThemeBlock1_open(intSkin)
strSQL = "SELECT top 5 * FROM CLASSIFIED WHERE POST_DATE and show = 1 ORDER BY POST_DATE desc"

set rsDay = server.CreateObject("adodb.recordset")
rsDay.Open strSQL, my_Conn
%>

<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=1
scrollDelay=30 direction=up width=100% height=80>

<%
Do While Not rsDay.EOF
strPoster = rsDay("POSTER")
strCLASSIFIEDName = rsDay("TITLE")
intCLASSIFIEDID = rsDay("CLASSIFIED_ID")
strDescription = rsDay("DESCRIPTION")
intHit = rsDay("HITS")
strPostDate = ChkDate2(rsDay("POST_DATE"))
dateSince = getDateDiff(strCurDateString,rsDay("POST_DATE"))
if rsDay("END_DATE") < strCurDateString then
expired=1
end if

spThemeBlock4_open()
if sMode = 1 then
pClass = "fAlert"
else
pClass = "fSmall"
end if
%>
<table border="0" width="95%" cellspacing="1" cellpadding="6" align="center">
<tr>
<td width="100%">
<a href="classified.asp?cmd=6&cid=<%=intCLASSIFIEDID%>">
<span class="fSubTitle"><%=strCLASSIFIEDName%></span>[/url]
<%if expired=1 then%><span class="fAlert"> Son</span><%end if%>
<% if dateSince <= 7 then response.write "<img src=""themes/" & strTheme & "/new.gif"" hspace=""4"" alt=""New Item"" title=""New Item"" />"%>

<span class="fSmall">Kim: <span class="<%= pClass %>"><%=strPoster%></span></span>

(Tarih : <%= strPostDate %>) (Hits: <%=intHit%>)

</td>
</tr>
</table>
<%
spThemeBlock4_close()
spThemeBlock1_close(intSkin)
%>


<%
rsDay.MoveNext
Loop

rsDay.Close
Set rsDay = Nothing
%></MARQUEE><hr color="#CCCC00" width="50%" size="1">


Ekleyen: behcet
Kayıtlı

CaSh

#1 * Ocak 26, 2007, 09:27:51 ÖÖ
kayan ilan değilde annoucements yani kayan duyurular ve basınca eskisi gibi duyuruların tamamının olduğu sayfa güzeldi:) nası yaparız
Kayıtlı
http://wWw.cShTR.CoM <> Türkiye'nin En İyi Paylaşım Portalı

reform62

#2 * Şubat 29, 2008, 11:02:19 ÖÖ
mrb. Arkadaşlar cahilliğimi bağışlayın bunu nereye kopyalıyoruz.nasıl yapıldığını yazarsanız sevinirim.
Kayıtlı

AdmiN

#3 * Mart 01, 2008, 17:28:19 ÖS
Bu kodları fp_custom.asp içine ekleyip blok haline getirmek gerekiyor.Daha sonra yönetim paneli, blok yönetiminden blok olarak ekleyeceksin.
Kayıtlı