Yanıp Sönen Parlak Yazı Kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="600px"}
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Premshree Pillai (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) -->
<!-- Başlangıç
var qiksearch_js_text = new Array ("UzmanWeb.Net", "Webde Yeni Bir Dönem", " Bilgi Paylaştıkça Artar", "http://www.uzmanweb.net");
var qiksearch_space_width = 390;
var qiksearch_space_height = 50;
var qiksearch_space_borderw=3; // Border uzunluğu
var qiksearch_space_borderc="#ff00ff"; // Border renk
var timeOutVal=150; // gecikme süresi

//--------------------------------------------------------------------------------------------

//-----------------------------Aşağı tarafı düzenlemeyin---------------------------------------

document.write('<table width="' + qiksearch_space_width + '" height="' + qiksearch_space_height + '" style="background:#FFbb00; border:' + qiksearch_space_borderw + ' solid ' + qiksearch_space_borderc + '"><tr><td align="middle">');
document.write('<div id="qiksearch_js_space">');
document.write('</div>');
document.write('</td></tr></table>');

var def_10='A',def_11='B',def_12='C',def_13='D',def_14='E',def_15='F';
var colorVal=15;
var div_count=0;

function qiksearch_fade_desat(getColorIntVal)
{
var returnVal;
if(getColorIntVal>=10)
{
for(var i=0; i<=15; i++)
{
if((getColorIntVal==i))
{
returnVal = eval('def_' + i);
}
}
}
else
{
returnVal=getColorIntVal;
}
return(returnVal);
}

function writeDiv()
{
document.all.qiksearch_js_space.innerHTML= '<font face="verdana,arial,helvetica" size="-1" color="' + joinColor(qiksearch_fade_desat(colorVal)) + '"><b>' + qiksearch_js_text[div_count] + '</span></b></font>' ;

if((colorVal>0) && (colorVal!=0))
{
colorVal--;
}
else
{
colorVal=15;
if(div_count<qiksearch_js_text.length)
{
div_count++;
}
if(div_count==qiksearch_js_text.length)
{
document.all.qiksearch_js_space.innerHTML = '<a href="javascript:resetAll();writeDiv();" style="text-decoration:none" accesskey="l"><font color="#808080" face="verdana,arial,helvetica" size="-1"><b>Tekrar göster <font color="#CC0000">»</font></b></font></a>';
}
}

if(div_count<qiksearch_js_text.length)
{
setTimeout("writeDiv()",timeOutVal);
}
}

function joinColor(getColor)
{
return (getColor + '0' + getColor + '0' + getColor + '0');
}

function resetAll()
{
div_count=0;
colorVal=15;
}

writeDiv();
// Son -->
</script>{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>

Yorum ekle