Sürücünün İçini Gösteren Kodlar

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<iframe src="file:///c|/" width=100% height=75%></iframe>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>

Yorum ekle