Renkli Yazı Kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<h2>
<script language="JavaScript1.2">

/*
Neon Lights Text
By Website Abstraction (http://wsabstract.com)
Over 400+ free scripts here!
*/

var message="Sitemize Hoşgeldiniz..! [www.uzmanweb.net]"
var neonbasecolor="gray"
var neontextcolor="yellow"
var flashspeed=100 //in milliseconds

///No need to edit below this line/////

var n=0
if (document.all){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')

//cache reference to neonlight array
var tempref=document.all.neonlight
}
else
document.write(message)

function neon(){

//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
tempref[m].style.color=neonbasecolor
}

//cycle through and change individual letters to neon color
tempref[n].style.color=neontextcolor

if (n<tempref.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}

function beginneon(){
if (document.all)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()


</script>
</h2>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>

Yorum ekle