Renkli Yazı Kodları 2

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="600px"}
<h2><span id="neon"></span></h2>

<p><br>
<br>
<script>

message= "UzmanWeb.Net"
neonbasecolor= "red"
neoncolor= "blue"

// no need to edit below this line
num4=neoncolor;
num=0;
num2=0;
num3=0;

function neonst()
{
neon.innerText="";
for(i=0;i != message.length;i++)
{
neon.innerHTML += "<span id=\"neond\" style=\"color:"+neonbasecolor+"\">"+message.charAt(i)+"<\/span>";
}
neon2();
}

function neon2()
{
if(num != message.length)
{
document.all.neond[num].style.color=neoncolor;
num++;
setTimeout("neon2()",100);
}
else
{
num=0;
num2=message.length;
setTimeout("neon4onev()",2000);
}
}

function neon4onev()
{
document.all.neond[num].style.color=neonbasecolor;
document.all.neond[num2-1].style.color=neonbasecolor;
if(Math.floor(message.length/2)+1 != num2)
{
num++;
num2--;
setTimeout("neon4onev()",50);
}
else
{
setTimeout("neon5()",50);
}
}

function neon5()
{
if(num3 != message.length && num3 != message.length+1)
{
document.all.neond[num3].style.color=neoncolor;
num3=num3+2;
setTimeout("neon5()",100);
}
else
{
setTimeout("neon52()",50);
}
}

function neon52()
{
if(num3 == message.length)
{
num3++;
neon52a();
}
else
{
num3--;
neon52a();
}
}

function neon52a()
{
if(num3 != 1)
{
num3=num3-2;
document.all.neond[num3].style.color=neoncolor;
setTimeout("neon52a()",100);
}
else
{
if(num4 == neoncolor)
{
num3=0;
neoncolor=neonbasecolor;
setTimeout("neon5()",2000);
}
else
{
neoncolor=num4;
num3=0;
setTimeout("neon4onev2()",50);
}
}
}

function neon4onev2()
{
document.all.neond[num].style.color=neoncolor;
document.all.neond[num2-1].style.color=neoncolor;
if(message.length != num2)
{
num--;
num2++;
setTimeout("neon4onev2()",50);
}
else
{
num=0;
num2=0;
setTimeout("neon3()",2000);
}
}

function neon3()
{
if(num != message.length)
{
document.all.neond[num].style.color=neonbasecolor;
num++;
setTimeout("neon3()",100);
}
else
{
num=0;
neon2();
}
}


neonst();
</script> <!-- end Source --> </p>

{/codecitation}


Örnek demo için tıklayın >>

Yorum ekle