Renkleri ve Renk Kodlarını Gösteren Kodlar

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<CENTER>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
clr=new Array('00','20','40','60','80','a0','c0','ff');
for (i=0;i<8;i++) {
document.write("<table border=1 cellpadding=8>");
for (j=0;j<8;j++) {
document.write("<tr>");
for (k=0;k<8;k++) {
document.write('<td bgcolor="#'+clr[i]+clr[j]+clr[k]+'">');
document.write('<tt><font color="#'+clr[7-i]+clr[7-j]+clr[7-k]+'"> #');
document.write(clr[i]+clr[j]+clr[k]+' </font></tt></td>'); }
document.write("</tr>"); }
document.write("</table><br>"); }
//-->
</SCRIPT>
</CENTER>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>