Access Menüler (Araçlar Menüsü)

ARAÇLAR MENÜSÜ  

1-Yazım Kılavuzu : Tablo, sorgu veya formun Veri Sayfası görünümünde metin girdilerinin veya Form görünümünde metin kutusunun içinde bulunan seçili metnin yazımlarını denetler.

2-Otomatik Düzelt : Metin yazılırken otomatik olarak hataların düzeltilmesinde kullanılan ayarları özelleştirir ve yazılırken düzeltilecek sözcüklerin listesini oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlar. 

3-Office Bağlantıları : 

a)Ms-Word İle Birleştir : Microsoft Access verileri ile Microsoft Word belgesini, birleştiren, Microsoft Word Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı'nı başlatır.

b)Ms-Word İle Yayımla : Seçili nesnenin (tablo, rapor veya veri sayfası parçası) zengin metin biçimini (.rtf) yaratır ve Microsoft Word'de yükler.

4-Çevrimci İşbirliği :
Microsoft Access veritabanı veya Microsoft Access projesi içinde bir Internet veya Internet üzerinden gerçek zamanda diğer kişilerle birlikte çalışabileceğiniz şekilde Microsoft Netmeeting'i açar.

5-İlişkiler : Tablo ve sorgular arasındaki ilişkileri görüntülemek, düzenlemek veya tanımlamak için kullanacağını İlişkiler penceresini görüntüler.

6-Çözümle

a)Tablo : Tabloyu çözümleyen ve gerekliyse tabloyu ilgili tablolara bölen ve daha verimli tablo tasarımı oluşturan Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı başlatır.

b)Başarım : Veritabanınızın ve veritabanı nesnelerinin başarımını çözümleyen Başarım Çözümleyicisi'ni başlatır. 

c)Belgeleyici : Bir veya daha fazla veritabanı nesnesinin ayrıntılı bilgilerini veren Veritabanı Belgeleyicisi'ni başlatır.

7- Veritabanı Hizmet programları :

a)Veritabanını Geçerli Access Veritabanı Sürümüne Dönüştür : Önceki bir Microsoft Access veritabanı sürümünü bir Access 2000 veritabanına dönüştürür.
b)Veritabanını Önceki Access Veritabanı Sürümüne Dönüştür : Access 97 veritabanı bir yineleme kümesinin üyesi değilse,bir Microsoft Access 2000 veritabanını, Access 97 veritabanına dönüştürür.
c)Veritabanını Düzenle ve Onar : Diskte bulunan parçalanmış veritabanının yeniden düzenlenme şeklini belirler.
d)Bağlı Tablo Yöneticisi : Tablolara olan bağlantıları görüntüler ve yeniler. Bunu örneğin, bağlı bir tablonun yapısı veya konumu değiştiğinde bağlantıları yenilemek için kullanın.
e)Veritabanı Bölücüsü : Geçerli veritabanını iki veritabanına böler: Tüm tabloları içeren bir arka alan veritabanı ve tüm diğer nesneleri ve arka plan veritabanına bağlı olan tabloları içeren ön plan veritabanı.
f)Denetim Panosu Yöneticisi : Bir uygulama için denetim masası formları oluşturur, düzenler ve siler.
g)Yükseltme Sihirbazları : Verilerin ve veri tanımlarının boyutunu büyüterek ve veritabanı nesnelerini taşıyarak Microsoft Access veritabanını yeni veya var olan bir Microsoft SQL Sunucusu sürüm 6.5 veya 7.0 veritabanına veya yeni bir Microsoft Access projesine büyütür.
h)MDE Dosyası Yap : Açık olmayan bir veritabanını (.mdb) bir MDE veritabanına (.mde) kopyalar. İçinden VBA kaynak kodlarının kaldırılmış olduğu böylece kullanıcıların düzenleme yapamayacakları, derlenmiş, düzenlenmiş ve belleği etkin biçimde kullanan bir veritabanı uygulaması oluşturmak için kullanın.

 Güvenlik : 

a)Veritabanı Parolasını Belirle : Geçerli veritabanını açmakta kullanılan parolayı koyar veya kaldırır. Veritabanı parolasını sadece, Yönetici yetkisine sahip olan ve geçerli veritabanının parolasını bilen kullanıcılar koyup kaldırabilirler.

b)Kullanıcı ve Grup İzinleri : Geçerli veritabanı ve nesneleri için kullanıcı ve grup hesapları yetkilerini görüntüler, atar ve kaldırır.

c)Kullanıcı ve Grup Hesapları : Kullanıcı ve grup hesaplarını görüntüler, yazdırır, ekler, kaldırır ve değiştirir. Ayrıca, varsayılan kullanıcı hesabı olan Yönetici' nin parolasını değiştirir.

d)Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı : Geçerli veritabanının yeni ve güvenli bir kopyasını oluşturan Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı'nı başlatır.

e)Veritabanını Şifrele/Şifre Çöz : Veritabanının şifreli veya şifresiz bir kopyasını oluşturur. Veritabanını şifrelemek, veritabanındaki bilgilerin, hizmet programları veya sözcük işlem programları ile okunmasını önler, ancak başarımı az da olsa düşürür.

9-Başlangıç : Uygulama başlığı, uygulama simgesi ve görüntülenecek başlangıç formu veya veri erişim sayfası gibi, değişik veritabanı başlangıç özelliklerini ve eylemlerini denetler ve özelleştirir.

10-Makro : 

11-Özelleştir : Araç çubuğu düğmelerini, menü komutlarını ve kısayol tuşu atamalarını özelleştirir.

12-Seçenekler : Microsoft Access ortamının karakteristiklerini, örneğin ekran yazı tiplerini ve renklerini, klavye eylemlerini ve görüntüleme seçeneklerini özelleştirir.

Yorum ekle