Yazılı Dersler
ACCESS'DEN VERİ AKTARIMI ÖRNEĞİ

Veri tabanından bilgi aktarımı için kullanacağımız komutlar OpenDatabase, ve OpenRecordset'dir. Veri tabanı (Db) ve kayıt kümesi (Rs) genel tanımları yapıldıktan sonra, bu tanımlardan veritabanı için OpenDatabase tanımı, kayıt kümesi için de Open Recordset tanımı yapılmalıdır. OpenRecordset tanımında kullanılan "snapshot" dosya açıldığında aktif olan kaydın bir kopyasını alır. Bu örnekte tek kayıtlık bir veritabanı kullanılacak ve o bilgi görüntülenecektir.
Tüm kayıtların görüntülenmesi işlemi bir döngü ile aktif kayıt ilerletilerek yapılmalıdır.

Visual Basic Programı'na Access veritabanından veri aktarımı gerçekleştirmek için öncelikle bir veri tabanı hazırlamamız gereklidir.

Access Veri tabanı hazırlama işlemleri:

Access'de "c:\MyDocuments" dizini altına "ornek.mdb" dosyası açınız.
Tables/New/Design seçenekleri ile tablo tasarımı penceresini aktif hale getiriniz.
"Field Name" kolonuna "Yazi" yazınız.
"Data Type" kolonunda "Text" seçiniz.
Tabloyu kapatınız ve saklama penceresi geldiğinde tabloyu "tblornek" adı ile saklayınız.
Ana anahtar seçimi için "No" yanıtlayınız.
Tablonuzu "Open" ile açınız. İlk satıra "Veri Aktarım Denemesi" yazınız.
Access'den çıkınız.

Visual Basic'de ise aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
Yeni bir proje açınız. Projeyi "ornek" olarak yine "c:\MyDocuments" dizinine saklayınız.
Form_Load Prosedürü'ne eklenecek kod:

Dim Db as Database

Dim Rs as Recordset
Formun üzerine bir etiket ve 2 komut düğmesi yerleştiriniz.
Etiket özellikleri:

Caption = (Boş olacak)

Name = Label1 (Aynı kalacak)

BorderStyle = 1

Appearance = 0

Birinci komut düğmesi özellikleri:

Caption = Veri Al

Name = Command1 (Aynı kalabilir)
İkinci komut düğmesi özellikleri:

Caption = Cikis

Name = Command2 (Aynı kalabilir)
Birinci komut düğmesi Click_Prosedürü

Set Db = OpenDatabase("c:\MyDocuments\ornek.mdb")

Set Rs = Db.OpenRecordset("tblornek",dbopensnapshot)

Label1.Caption = Rs!Yazi
İkinci komut düğmesi Click_Prosedürü:

End
Project/References menü seçeneğinden sonra liste üzerinde "Microsoft DAO 3.51 Object Library" seçeneğini işaretleyiniz.
Programı saklayınız.

Programı çalıştırdıktan sonra "Veri Al" düğmesine bastığınızda Şekil-9'daki görüntü oluşacaktır.

Şekil-9 Veri Tabanından Veri Aktarım Örneği