ASP Functions Komutları

Bu bölümde sık kullanılan kodlar üzerinde daha detaylı durulacaktır. Bazı kodlar nadir kullanıldığından detaya girilmeyecektir. Expert modunda alt grupların açılımında ek kodlar görebilirsiniz. Normal modda bu kodlar otomatik olarak eklendiğinden sınıflanma içine alınmamıştır.

1- Conversions Functions : array, boolean, number, object, string

2- escape

3- eval

4- getProperty

5- getTimer

6- getVersiyon

7- Mathematical Functions: isFinite, isNaN, pasreFloat, parseInt

8- targetPath

9- unEscape

CONVERSİONS FUNCTİONS

array:
Geniş olarak array nesnesi bölümünde anlatılmıştır.

boolean:
Boolean nesnesi verilen verileri değerlendirerek doğru(true ) veya yanlış(false ) değerini verir. Bu yöntem karşılaştırmalarda kullanılarak animasyona istediğimiz yönü vermemizi sağlar. Verilere göre aşağıdaki değerleri alır:

- Veri bir sayı ise: Sayı 0 ise false, diğerlerinde true sonucunu verir.
- Veri boolean nesnesi ise: Sonuç nesnenin kendi değeridir.
- Veri bir klip veya nesne ise: Fonksiyon bir değer taşımıyorsa (null ) false, diğer durumlarda true değerini verir.
- Veri bir string ise: Alfanümerik bir değer ise false, 0 hariç bir rakam ise true değerini alır.

Boolean nesnesinin 2 yöntemi vardır:

Boolean nesnesinin sonucu olarak alınan değeri string yapmak için toString yöntemi kullanılır.

Kod Alanı:

deger=new Boolean(300 );
sonuc=deger.toString( );
trace(sonuc );

//output penceresinde true veya 1 değeri görülür.

Boolean nesnesinin sonucunu basit veri tipine dönüştürmek için valueOf yöntemi kullanılır.

Kod Alanı:

deger=new Boolean("oku" );
sonuc=deger.valueOf( );
trace(sonuc );

//Sonuç false veya sıfır olarak döner.

Object:
color.setTransform ve sound.setTransform yöntemleri ile ses ve renk özelliklerini ayarlamada kullandığımız komutlar için bir jenerik nesne oluşturulmalıdır.Bunun için önce:

jenerik_nesne=new Object( ); komutu ile nesne tanımı yapılmalı, sonra yukardaki iki komutla ayarlama yaptığımız ses ve renk özelliklerini bu nesneye atamalıyız. Daha detaylı bilgi ve örnekler için flash dersleri konusuna bakınız.

Number:
Sayı nesnesinin 5 özelliği ve 2 yöntemi vardır. Bu özellikler:
MIN_VALUE, MAX_VALUE, NEGATIVE_INFINITY, POSITIVE_INFINITY, NaN olarak sınıflandırılır.

Sayı değerlerinden MIN_VALUE en düşük değerdir ve bu değer 5e-324` dür. MAX_VALUE ise en yüksek değerdir ve sonucu 1,797631348623158e+308` dir. Bu değerleri bir dizi içindeki en yüksek ve en düşük sayıyı bulmada kullanırız. Eğer karşılaştırılan sayılar bu iki değerden daha küçük veya büyük ise Number.NEGATIVE_INFINITY ve Number.POSITIVE_INFINITY (negatif ve pozitif sonsuzluk ) sabitleri de kullanılabilir. Bir değişkene sayı olmayan bir değer vermek için Number.NaN (not a number=bir sayı değil ) kullanılır.

Number nesnesinin yöntemlerinden olan toString sayısal değerleri alfanümerik değerlere, valueOf ise basit tip verileri sayısal değerlere değiştirirler.

String:
Detaylar için anasayfada string nesnesi bölümüne bakınız.

escape:
Parametre olarak verilen bir ifadeyi URL kod formatında bir stringe çevirir.

Kod Alanı:

mesaj=escape("ileri flash teknikleri" );
trace(mesaj );

// Sonuç= ileri flash teknikleri şeklinde çıktı penceresinde gözlenir.

eval:
Parametre olarak verilen ifadeyi string olarak yeniden değerlendirir. Bu parametre bir değişken, nesne,klip
olabilir. Parametre bir öge olarak verilmişse sonuç undefined (tanımlanmamış ) olarak geri döner.

Aşağıdaki örnekte eval fonksiyonu "alan" +x ifadesinin değerini belirlemek için kullanılmıştır. Elde edilen sonuç bir değişken adı olduğundan dolayı(alan3 ) eval fonksiyonu değişken değeri olarak geri döner ve o değer y değişkenine atanır.

Kod Alanı:


[php:1:26b8172741]alan3="tehlike";
x=3;
y=eval("alan"+x );
trace(y );[/php:1:26b8172741]

// Output penceresinde sonuç tehlike olarak gözlenir. Çünkü eval fonksiyonu "alan" ile x değişkenin değeri olan 3 sayısını birleştirmiş alan3 olarak y değişkenine atanmıştır.Alan3 değişkeninin değeri tehlike olduğundan çıktı penceresinde bu ifade gözlenir.

getProperty:
Bir klibin parametre olarak verilen özelliğini almak için kullanılır. Bu özellik genellikle başka bir klibe atanır.

Kod Alanı:


[php:1:26b8172741]x_ekseni=getProperty("klip1",_x );
y_ekseni=getProperty("klip1",_y );
setProperty("klip2",_x,x_ekseni+20 );
setProperty("klip2",_y,y_ekseni+20 );[/php:1:26b8172741]

// Burada klip2 filmine, klip1 filminin x ve y eksenlerine 20 piksel eklenerek atanmıştır. Böylece klip2 filmi klip1 filminin 20 piksel sağında ve 20 piksel aşağısında konumlandırılmış olur.

getTimer:
Bir flash filmi oynamaya başladığında bir kronometrede 0 sn. den itibaren çalışmaya başlar. Bu komutla o anda animasyonun hangi saniyesinde olduğunu öğrenebiliriz.

Deneme için 20 karelik basit bir tween işlemi hazırlayın. 15.kareyi seçerek bir keyframe ekleyin. Bu keyframe`i seçip actionscript panelini açın.

trace(getTimer( ) );
komutunu yazın ve CTRL+Enter`a basarak filminizi test edin. Oynatma kafası bu keyframe`i her geçişinde baştan itibaren kaç milisaniye geçtiğini (1000`e bölerseniz sn değerini alırsınız ) görebilirsiniz. Bu komutu nerelerde kullanabiliriz ? Bir kullanıcının sayfamıza girdiğini düşünün. Bir metin kutusu ile komut arasında bağlantı kurduğunuzda, kullanıcı bir butona bastığında ne kadar zamandır sayfanızı incelediğini görebilir veya bir animasyonu istediğiniz süre kadar durdurup süre dolduğunda kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilirsiniz.

getVersion:
Animasyonun çalışmakta olduğu bilgisayara ait işletim sistemi ve flash player`a ait versiyonu öğrenmek için kullanılır. Bir flash sayfasını açıp ilk kareye şu komutu atayın:

trace(getVersion( ) );
CTRL+Enter`a basınca çıktı penceresinde gereken bilgiyi bulabilirsiniz.

MATHEMATİCAL FUNCTİONS:

isFinite:
Bir sayının sonlu olup olmadığını değerlendirmek için matematiksel bir işlemin kontrolü amacıyla kullanılır. Elde edilecek sonuç bir boolean değeridir(true veya false )

trace(isFinite(50 ) );
trace(isFinite(Number.POSITIVE_INFINITY ) );
// İlkinde sonuç true, ikincide false olacaktır.

isNaN:
Parametre olarak verilen bir ifadenin sayı olup olmadığını kontrol eder ve bir boolean değeri üretir. Verilen değer sayı ise false, sayı değilse true sonuç alınır.

[php:1:26b8172741]trace(isNaN("Merhaba Dünya" ) );[/php:1:26b8172741]
// Sonuç true olacaktır.

parseFloat:
Bir stringi sayıya dönüştürür. Verilen string harf ile başlıyorsa sonuç Nan(sayı değil ), ilk karakter sayı diğerleri harf ise harfe kadar olan sayıları alır

[php:1:26b8172741]trace(parseFloat("125" );[/php:1:26b8172741]
//Sonuç=125

[php:1:26b8172741]trace(parseFloat("abc125" );[/php:1:26b8172741]
//Sonuç=NaN

[php:1:26b8172741]trace(parseFloat("12acds" );[/php:1:26b8172741]
//Sonuç=12

parseInt:
parseFloat gibidir.Bunda farklı olarak ikinci bir parametre daha vardır. Bu parametre sayısal değerin tabanını belirler, ayrıca hexadecimal cinsten verilen bir stringi belirtilen tabana göre dönüştürülebilir.

[php:1:26b8172741]trace(parseInt("2E4",16 ) );[/php:1:26b8172741]
//Sonuç=740

targetPath:
tellTarget ile aynı fonksiyonu görür. Bu komutta farklı olarak slash dizini değil nokta dizini kullanılır.

[php:1:26b8172741]targetPath(_root.klip1 ){
stop( );
}[/php:1:26b8172741]

//Bu fonksiyonun kullanıldığı klip oynamayı durduracaktır.

unEscape:
Parametre olarak verilen bir hexadecimal ifadeyi, ASCII formatında bir stringe çevirir.

[php:1:26b8172741]mesaj=escape("Merhaba Dünya" );
trace(mesaj );[/php:1:26b8172741]

//Çıktı penceresinde "Merhaba Dünya" gibi bir ifade görülür.

[php:1:26b8172741]yeni_mesaj=unescape(mesaj );
trace(yeni_mesaj );[/php:1:26b8172741]

//Bu komut dizinini yukardaki komutlara eklerseniz hexadecimal ifadeyi yine ascii formatına çevireceğinden çıktı penceresine "Merhaba Dünya" dizini eklenecektir.
 

Yorum ekle