Yazılı Dersler
Birden fazla değişkeni tanımlamak için kullanılan dizi değişkenleridir. Array nesnesi ilerde kullanılmak amacı ile aynı değişkenlerde olduğu gibi bilgi depolamaya yarar. Farklı olarak bu depolamayı index adı verilen belirli sekanslar içinde bulundururlar. İndex sayıları 0`dan başlar 1,2,3,4...... şeklinde devam eder. Flash`
ta index değerleri daima sıfırdan başlar. Bir oyuncak reyonundaki malzemeleri depolamak istersek:
İndex

Değer
0

top
1

bebek
2

balon
3

araba

Şimdi bir dizi yaratalım:

Yukardaki oyuncak reyonunu esas alalım. Timeline`da ilk kare seçilip setVariable komutunu verelim. Variable alanına oyuncak value alanına Ojects >Core>Array > new Array komutunu girip expression kutusunu işaretleyelim. Sonuç oyuncak=new Array( ); şeklinde olacaktır. Bu işlemle oyuncak değişkeninin yeni bir dizi olarak tanımladık. Şimdi bu diziye elemanları atayacağız.

Tekrar setVariable komutunu verelim. Variable alanına oyuncak[0] yazalım.Köşeli parantez ilk index sayısını belirtir. Value alanına depolamak istediğiniz ismi örneğin top yazalım. Aynı işlemleri diğer oyuncaklar için de yapalım. Sonuç:

Kod Alanı:

oyuncak=new Array( );
oyuncak[0]="top";
oyuncak[1]="bebek";
oyuncak[2]="araba";
oyuncak[3]="balon";

şeklinde olur. Bu işlemi kısa olarak da yapabiliriz. oyuncak=new Array( "top","bebek","araba","balon" );
Bu bilgiler depolandıktan sonra ilerde index değerleri çağrılarak kullanılabilir. Örneğin; bir alışveriş sepeti oluşturup bir düğmeye başmakla ödenecek tutarı hesaplayabilirsiniz.

Array Nesnesinin Yöntemleri

Concat: Mevcut bir diziye yeni elemanlar eklemek için kullanılır. Örnek:

Kod Alanı:

urunler=new Array("balon","top","bebek" );
eklenenler=new Array("araba","robot" );
toplam=urunler.concat(eklenenler );

Sonuç: ["balon","top","bebek","araba","robot"] şeklinde olacaktır.

Join: Dizi listesindeki elemanlarıntümünü aralarına belirlediğimiz bir karakteri ekleyerek tek bir string haline getirir

Örnek:

Kod Alanı:


dizi=new Array("ileri","flash","teknikleri" );
birlestirme=dizi.join(+ );

Sonuç ["ileri+flash+teknikleri"] şeklinde tek bir string haline gelir. Parantez arasına hiçbirşey koymazsanız ayırma otomatik olarak virgül ile yapılır.

Length: Dizi içindeki eleman sayısını verir. Eleman sayısı değiştirildiğinde bu değerde otomatik olarak değişir. Örnek:

urunler=new Array("balon","top" );
dizi.length değeri bu örnekte 2`dir.

Pop: Bir dizi içindeki en son elemanı bulur ve çıkartır. Örnek:

Kod Alanı:

urunler=new Array("balon","top","bebek" );
sonuncu=urunler.pop( )

Sonuç urunler=["balon","top"]; şeklinde olacaktır.

Shift: Pop metodunun tam tersini yapar. İlk elemanı bulur ve çıkartır. Uygulama yukardakinin aynısıdır.

Reverse: Dizi içindeki elemanları tersine çevirir.

Kod Alanı:

rakam=new Array(1,2,3,4 );
tersi=rakam.reverse( )

sonuç [4,3,2,1] olur.

Slice: Bir dizide verilen iki değer arasındaki elemanları keserek çıkartır ve yeni değer olarak belirler. Başlangıç sayısını 0 verirseniz ilk elemandan başlar. -1 gibi negatif bir değer verilirse bu değeri son eleman olarak kabul eder.

Kod Alanı:


rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7 );
keselim=rakam.slice(2,5 );

Sonuç [3,4,5,6] olacaktır. Şayet -1 değeri verilirse:

Kod Alanı:

rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7 );
keselim=rakam.slice(0;-1 );

Sonuç [1,2,3,4,5,6] olur.

Sort: Dizi içindeki elemanları harf sırası veya küçükten büyüğe doğru sıralar.Dizi elemanları rakam ise küçükten büyüğe doğru, string ise harf sırasına göre sıralar.

Kod Alanı:


isim=new Array("cem","ali","mehmet" );
siralama=isim.sort( );

sonuç ["ali","cem","mehmet"] olacaktır.

Push: Bir dizi içindeki elemanlara bir veya daha fazla eleman eklemek için kullanılır.

arkadaslar=new Array("ahmet",mehmet" );
yeni_arkadaslar=arkadaslar.push("ali","cem" );

Sonuç ["ahmet","mehmet","ali","cem"] olur.

Splice: Dizi içindeki belirlenmiş sayıda ve belirli yerden başlayarak eleman çıkartma , eğer isterseniz çıkartılan alana eleman eklemek için kullanılır. En az 2 argüman içerir. İsim.splice(2,3 ) Buradaki 2 değeri başlangıç yerini 3 ise çıkartılacak eleman sayısını verir.

Kod Alanı:


rakam=new Array(1,2,3,4,5,6 );
cikart=rakam.splice(2,3 );

Sonuç [1,2,6] olur. 2.sayıdan itibaren ilk 3 sayı çıkartılmıştır. Çıkartılan alana ekleme de yapabilirsiniz:

Kod Alanı:


harfler=new Array("a","b","c","d","e","f" );
cikart_ekle=harfler.splice(2,3,"mavi","sari" );

sonuç [ "a","b","mavi","sari","f"] olur.

ToString: Bir dizi içindeki tüm elemanları aralarına virgül ekleyerek tek bir string şeklinde toplar.

Kod Alanı:


isimler=new Array("ileri","flash","teknikleri" );
birlestir=isimler.toString( )

Sonuç ["ileri","flash","teknikleri"] şeklinde tek bir string haline dönüşür.

Array.unshift: Bir dizi içine aynı Array.push gibi eleman eklemeye yarar. Ondan farklı olarak eklenen elemanları en başa yerleştirir.

Kod Alanı:

renkler=new Array("kirmizi",mavi","sari" );
ekle=renkler.unshift("mor","pembe" );

renkler= ["mor","pembe","kirmizi","mavi","sari"]
ekle=5 değerini alacaktır.